Anhedonie

Anhedonie betekent het niet hebben van emoties, oftwel emotieloosheid. Anhedonie is afgeleid van grieks, hedonisme, genotszoeken. In het Engels word anhedonie ook wel genoemd emotional flatlining. Mensen spreken over dood zijn van binnen. Dat ze geen positieve en geen negatieve emoties ervaren.

Meestal wordt anhedonie beschreven als kernsymptoom bij depressie. Het behandelen van anhedonie, ontstaan als deel van een depressie, is via de behandeling van de depressie zelf.

Anhedonie bestaat ook als symptoom van andere klachten zonder depressie. Anhedonie kan het resultaat zijn van recreatief drugsgebruik, grote stress, bij psychotrauma en het gevolg van psychotrauma genaamd psychische dissociatie. Bij derealisatie en depersonalisatie is anhedonie ook een facet van de klacht. Anhedonie wordt ook beschreven als een mogelijk effect na fysiek (ernstig) ziek zijn, bijvoorbeeld bijna dood gaan aan een ernstige ziekte. Anhedonie kan optreden na een bacteriƫle infectie, auto-ongevallen, en nog veel meer.

Anhedonie is ook een kernsymptoom van psychoses en schizofrenie, vaak is anhedonie een RESTsymptoom na het hebben doorgemaakt van een of meerdere psychoses. In mijn beleving is anhedonie na psychoses een verdedigingsmechanisme.

Anhedonie wordt vaak verkeerd gezien als een gevolg van depressie. Dit is niet correct indien er geen depressie aanwezig is ten tijde van de anhedonie. Er wordt dan veelal een depressiebehandeling (met antidepressiva en of psychotherapie) ingezet. Alleen de ervaring toont dat deze niet werken.

Behandeling van anhedonie via de derealisatiebehandeling beschreven op deze website werkt wel.

Wil je van je anhedonie klachten af?

Bel Ben dan nu voor het maken van een afspraak.

06-16015727