Derealisatie en depersonalisatiestoornis

Derealisatie - mijn specialisatie

Wat is Depersonalisatie en Derealisatiestoornis

Derealisatie, depersonalisatie en dissociatie zijn drie facetten van dezelfde klacht. In de nieuwste versie van de DSM, de DSM5, word het een depersonalisatie en derealisatiestoornis genoemd. (In de DSM 4 waren het nog twee apart benoemde stoornissen) De DSM plaatst ze onder de dissociatieve stoornissen. geschiedenis diagnose dp/dr

Het is een verstoring de lichaam-geest verbinding waarbij vervreemding en onwerkelijkheid van de wereld, jezelf en en afstand van emoties primair worden ervaren. Ik verkort deze drie voor het gemak tot derealisatie.

De derealisatie klacht is een beschermingsmechanisme of overlevingsmechanisme. Dat betekent dat het dus altijd ontstaan is door bedreiging, extreme overweldigende angst, stress of trauma.

 

Naar oorzaken. Naar therapie en behandelen.

Wil je van je derealisatie klachten af?

Bel nu voor een afspraak.

06-16015727

Hoe vaak komt depersonalisatie en derealisatie voor?

Deze drie uitingsvormen zijn fenomenen die zowel normaal en tijdelijk voorkomen (bij grote veranderingen, slaaptekort, jetlag, rouw), maar dan weer snel horen op te lossen, alsmede chronisch en ernstige beperkende op zichzelf staande stoornis kunnen zijn.  We spreken vaak ook over acuut, dus net geactiveerd en aanwezig, of herhalende episodes, of continue. Als er sprake is van episodes, is een belangrijke vraag of deze langer worden, wat vaak gebeurt. Deze website is bedoeld voor deze langdurige derealisatie en het beschrijven wat derealisatie is, wat de oorzaken zijn en wat er aan gedaan kan worden om het weer op te lossen.

Mensen die last hebben van deze stoornis presenteren zich voornamelijk met een van de drie facetten (depersonalisatie, derealisatie of dissociatie). Van de drie hoor ik het meest dat derealisatie de overhand heeft, daarna depersonalisatie, en als laatste en minste komt voor de dissociatie-variant.

Percentage bevolking: Het lijkt er op dat circa vijftig procent van de mensen ergens gedurende hun leven het ontwrichtende van depersonalisatie en derealisatie ervaren.
De meest voorkomende oorzaak van depersonalisatie en derealisatiestoornis is recreatief drugsgebruik en dat is zeventig (70) procent van de mensen die zich bij me melden voor therapie.
Het totaal aantal mensen dat last heeft van chronische depersonalisatie en derealisatie en ook de dissociatie is ergens onder de twee procent van de bevolking.

Wat zijn de oorzaken van depersonalisatie en derealisatie

1. Recreatieve drugs, met name een bad trip. Dit is 70 procent van mijn klanten.
2. stress, ook studiestress, werkstress.
3. Trauma's
4. Burnout
5. Hyperventilatie en paniek.

Meer informatie over de oorzaken  en diepere oorzaken

Veel voorkomende eigenschappen bij mensen met depersonalisatie en derealisatie

Meestal vallen een paar andere eigenschappen op bij mensen met depersonalisatie- en derealisatiestoornis:
Ze zijn erg gevoelig of hooggevoelig.
Ze hebben een overmaat aan controle; ze willen controle over hun gevoelens, emoties, gedachten en/of hun lichaam. Er is een overmaat aan denken.
Ze hebben vaak meer last van depersonalistie en derealisatie direct na wakker worden 's ochtends en iets minder in de namiddag/avond.
Er is regelmatig ook sprake van een sociale angst.

Depersonalisatie en derealisatie als symptoom van

depersonalisatie en derealisatie zijn ook regelmatig voorkomende symptomen bij andere klachten.

 

Depersonalisatie en derealisatie kan andere klachten veroorzaken

depersonalisatie en derealisatie kan, zeker wanneer deze niet effectief kan worden behandeld, ook regelmatig andere klachten veroorzaken.

 

  • burnout: het komt voor dat mensen door de stress in een burnout komen
  • depressie. De machteloosheid en eindeloosheid kunnen een secundaire depressie veroorzaken.
  • paniekstoornis
  • angststoornis zoals pleinvrees (agorafobie)

Wil je van je derealisatie klachten af?

Bel nu voor een afspraak.

06-16015727

Groter kader – Heelheid

Als het vervreemd zijn van je gevoel één pool is, is de tegenovergestelde pool heelheid, heel zijn. Derealisatie en  depersonalisatie zijn vormen van dissociatie, oftewel de scheiding tussen denken en voelen. Anna Breytenbach praat over de scheidingsziekte tussen mens en natuur. De scheiding tussen denken en voelen kan oplossen. Dan ben je heel in lichaam, geest, ziel, helemaal aanwezig in het nu en helemaal in relatie met je omgeving. Waar denken en kennis altijd beperkt en afgescheiden en dus begrensd is, is heelheid onbegrensd.

Meer over heelheid

Meer over scheidingsziekte en het besef van de verbondenheid met de natuur

Depersonalisatie Stoornis
Depersonalisatie stoornis

Diagnose derealisatie depersonalisatie

Gangbare theorie is dat een kundig persoon (arts, psycholoog, psychiater) een diagnose stelt. Daarmee weet je wat je hebt en kan je een behandelplan gaan uitvoeren (psychotherapie en/of medicatie) en lost je klacht op. De diagnose wordt gesteld op basis van kenmerken en criteria zoals aangegeven in een handboek (DSM 5 of ICD). Lees meer over diagnose derealisatie. Op de pagina diagnose ook een kritische kanttekening over dit proces.

Er is ook een FAQ pagina over derealisatie.

Praktisch

Praktisch wil ik een paar dingen weten:
Hoe ervaar jij je klachten precies?
Hoe intens zijn deze klachten?
Is de derealisatie continue of variërend?

Ik ga je gedurende de behandelserie vragen hoe de klachten nu zijn, na specifieke oefeningen en fases.

Wil je van je derealisatie klachten af?

Bel nu voor een afspraak.

06-16015727

Vragen?

Wat verergert derealisatie
Wat verminderd derealisatie?
Heb ik therapie nodig voor derealisatie of depersonalisatie
Medicatie
en nog meer vragen op de pagina Frequently Asked Questions over derealisatie

Wil je van je derealisatie klachten af?

Bel Ben Meijer nu voor een afspraak.

06-16015727