Complexere vormen derealisatie

Het komt voor dat er mensen zijn met derealisatie na psychoses, of derealisatie en psychoses, en soms zijn mensen nog steeds gevoelig voor een psychose.

Als er sprake is van wanen en stemmen, aggressiviteit die niet normaal bij de persoon hoort, kan er sprake zijn van borderline persoonlijkeheidsstoornis, bipolairstoornis of zelfs schizofrenie.

Als er sprake is van extreem vroeg trauma en ontwikkeling van derealisatie, kan er sprake zijn van Dissociatieve Identiteitstoornis (meervoudige persoonlijkheidsstoornis).
Er zijn vormen van epilepsie (temporale epilepsie) die enigszins lijken op derealisatie.
Sommige vormen van hersenschade (TBI) geven als bijwerking soms derealisatie.