Behandelovereenkomst, intakeformulier en vragenlijsten

Bespaar tijd en geld, vul deze van te voren in

1. De behandelovereenkomst en algemene voorwaarden in word, versie 2020.
1. De behandelovereenkomst en algemene voorwaarden, voor onder de 16, word versie 2020.

2. Het kort intakeformulier, word voor aanmelding als klant voor de behandeling van de derealisatie en depersonalisatie-stoornis.

3. De derealisatie en depersonalisatie-test.

4. de 4 Dimensionale Klachtenlijst, de 4-DKL.

Overige vragenlijsten.

5. de Nijmeegse Hyperventilatielijst.

6. De depressie vragenlijst.

Achtergrond- informatie over de formulieren en tests.
1. De behandelovereenkomst en algemene voorwaarden.

De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO) heeft tot intentie de rechten en plichten van beide partijen vast te leggen. De basis hiervan is wat genoemd word “informed consent” toestemming geven op basis van geïnformeerd worden over de behandelingen, alternatieven, mogelijke effecten en bijwerkingen, etc. U heeft altijd het recht om af te bakenen wat word behandeld, wat niet, waar u expliciet niet over wilt spreken, etc. Zie hier meer informatie over de WGBO:”
https://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/wet-op-de-geneeskundige-behandelingsovereenkomst-(wgbo).html
Deze wet, samen met een aantal praktische afspraken rondom verantwoordelijkheid nemen voor onder andere de betalingsafspraken, en enkele praktische afspraken rondom de afspraken, worden samengevat in de behandelovereenkomst. Sinds 25 mei 2018 bestaat de AVG voor het Europees beschermen van de privacy. Deze privacy wet is nu een verplicht te ondertekenen onderdeel van de behandelovereenkomst. Zie hier de privacy pagina. De langere versie staat in de behandelovereenkomst.

Voor de behandelovereenkomst en de rekeningen heb ik je naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, je telefoonnummer en e-mailadres nodig. Gaarne deze in een email aan mij sturen.

2. Intakeformulier – Vul alleen in wat van toepassing is.

3. De derealisatie en depersonalisatie-test hier is een uitgebreide versie bruikbaar voor intake en verdere therapie. Gaarne invullen, meenemen of scannen en opsturen.

4. De 4 Dimensionale vragenlijst. Geeft een beeld van je algemene gesteldheid.