Privacy – AVG

Privacy (de AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan wij ons aan houden omdat we gegevens van jou vastleggen. Tevens staat in het privacyreglement opgenomen welke rechten je hebt als betrokkene.

Hieronder geven ik een korte samenvatting van het privacyreglement. Onderaan de pagina kun je de volledige versie downloaden via de aangegeven Link.

Privacy

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik als je therapeut een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je papierendossier, er is geen digitaal dossier behalve het mail contact dat er tussen ons is, bevat aantekeningen over je (of jullie) situatie en gegevens over de uitgevoerde begeleiding. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe ons best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je begeleidend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Daarbij heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik heb een geheimhoudingsovereenkomst met mijn boekhouder zodat hij de facturen kan verwerken in de boekhouding.

De gegevens uit je dossier kunnen mogelijk ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming (dit is uitzonderlijk).
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing, intervisie en supervisie.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt (zoals eerder genoemd) gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kunnen opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je daarover eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 Rechten
Je hebt het recht om het dossier in te zien, de informatie die ik heb te corrigeren en te laten verwijderen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • De datum van het consult
 • De beschrijving Natuurgeneeskundig consult.
 • De kosten van het consult

Mocht je vragen hebben of je rechten willen uitoefenen, dan kun je met mij contact opnemen.
Het volledige document kan je vinden op pagina met Behandelovereenkomst, algemene voorwaarden en andere vragenlijsten.